Wie zijn wij?

Wij zijn een groep burgers die graag een andere maatschappelijke weg willen inslaan. We zien dat de weg waar we nu opzitten, een doodlopende is. Wij zijn lid van en representeren de politieke partij "Hart voor Vrijheid". Wij zijn echter autonoom in onze besluitvorming. De vraag "welke weg willen wij vanaf nu bewandelen?", zit bij ons diepgeworteld. Wij zien een wereld, waarin de mensen gelukkig kunnen zijn, in harmonie en eenheid. Ieder obstakel overwinnend. De uitdagingen die wij moeten aangaan zijn groot en uitermate intensief. Desondanks zijn wij ervan overtuigd, dat wij samen een weg kunnen vinden, waarbij de inspanning van iedereen gevraagd is.

Hoe willen wij dit doen?

Democratie

Wij staan voor volledige transparantie naar de burger toe. Wij willen onze burgers zo goed mogelijk vertegenwoordigen en de weg die wij hiervoor kiezen zijn referenda. Wij willen de mening van onze burgers peilen en aan de hand van de resultaten besluiten nemen.

Vrijheid

Vrijheid is ons grootste goed. Mensen moeten zelf kunnen beslissen welke besluiten zij voor hun leven nemen. De lichamelijke integriteit of medische vrijheid is daarbij uiterst belangrijk. Overmatige inmenging van de overheid kan deze vrijheden inperken. De meeste mensen hebben een goed hart en zullen zodoende vrijheden met verstand en oplettendheid gebruiken.

Samen

We leven samen op dit stukje aarde en hebben in de loop van de eeuwen gezamelijk ontzettend innovatieve en creatieve oplossingen voor dagelijkse uitdagingen gevonden. Deze weg hebben wij alleen in kunnen slaan omdat wij dit in samenwerking hebben gedaan. Wij staan voor een open samenwerking met iedereen om de burgers dat te kunnen geven, waar zij behoefte aan hebben.